Project

Project Paul VI

heupprothesechirurgie in een districthospitaal in Ouagadougou

Het OUAGA project Paul VI is het opstartproject van onze organisatie en het verderzetten van de missies van Artsen Zonder Vakantie in het Paul VI ziekenhuis. De vraag naar heupprothesechirurgie kwam vanuit het ziekenhuis Paul VI gezien het grote aantal patiënten met problemen, de significante invalidering door heupproblematiek en het grote gebrek aan behandelingsmogelijkheden in Burkina Faso.

Een dergelijk project vereist een gedegen gestructeerde aanpak en omvat meerdere aspecten waarrond we werken met onze lokale collega's: anesthesie, operatiezaalinfrastructuur, wondverzorging, algemene orthopedische technieken, steriliteitsniveau en meer. We kunnen stellen dat de heupprothesecirurgie een uitgangspunt is om samen met de lokale collega's te werken aan een globale verbetering van de orthopedische zorg in het ziekenhuis Paul VI. In de orthopedische wetenschappelijke literatuur vonden we weinig aanknopingspunten om ons een initiële ondersteuning te geven in de opstart en uitbouw van het project. We vinden het echter wel belangrijk om een regelmatige zelfevaluatie te doen en ook onze ervaring en resultaten te delen met de medisch orthopedische wereld. Zo overstijgt het project het lokale ziekenhuis en dragen we ons steentje bij aan de verbetering van medische zorg in ontwikkelingslanden.

missie december 2019


Na het overgangsjaar 2018, staan we nu volledig op eigen benen. De continuïteit van het project is echter gewaarborgd. De voorbereidingen van de eerste zelfstandige OUAGA missie zijn in volle gang. Binnenkort zal de eerste lading materiaal verscheept worden naar Ouagadougou.

De structuur van het project blijft ongewijzigd: een intense samenwerking met onze collega's van het Paul VI ziekenhuis met een evenwicht tussen een humanitaire missie en een doorgedreven opleiding.


 • edewerker
teamleden missie 2019


 • Jan Noyez, orthopedisch chirurg
 • Lieven Dossche, orthopedisch chirurg
 • Bruno Verhamme, anesthesist
 • Katie Truyens, verpleegkundige
 • Dirk Michiels, technisch medewerker


het werk in de operatiezaal in beeld

missie december 2018

 

In december 2018 zal de laatste missie van Artsen Zonder Vakantie doorgaan in het CMA Paul VI. De continuïteit van het project wordt echter gewaardborgd: naast het reguliere werk zal ook de transitie naar het OUAGA Project Paul VI ruim aan bod komen. Zo is de laatste AZV missie ook de eerste OUAGA missie

 

 

teamleden missie 2018

 

 • Jan Noyez, orthopedisch chirurg
 • Lieven Dossche, orthopedisch chirurg
 • Bert Quaghebeur, anesthesist
 • Katie Truyens, verpleegkundige
 • Dirk Michiels, technisch medewerker

 

onze activiteiten 

 

Eigenlijk is de missie al een hele tijd op gang gekomen. Dr Kalmogho is onze lokale coördinerende collega. Hij ziet gedurende het hele jaar patiënten met heuppathologie, maar ook andere specifieke orthopedische problemen: eigen patiënten en doorverwijzingen van andere collega's. Meer urgente problemen of specifieke vragen worden tijdens het jaar besproken via email contacten. De meer electieve problemen worden gecatalogeerd en evalueren we samen tijdens de missie. Operaties voeren we gezamelijk uit. Resultaten en problemen van orthopedische ingrepen, door onze lokale collega's tijdens het jaar uitgevoerd, worden besproken.

Naast de vaste lokale collega's van het Paul VI ziekenhuis, worden enkele andere collega's uitgenodigd om de missie bij te wonen. In Burkina Faso wordt de orthopedie meestal uitgevoerd door algemene chirurgen die dus een hele waaier van medisch-chirurgische problemen moeten evalueren en behandelen. Door deel te nemen aan de missie, krijgen zij een intensieve orthopedische stage. Naast de praktische opleiding met de specifieke orthopedische technieken worden heel wat radiografische dossiers besproken.

De aanwezigheid van onze anesthesist wordt tenzeerste gewaardeerd door het lokale anesthesieteam. De hele missie werken zij intensief samen rond praktische technieken en theoretische achtergronden. Met het verpleegkundig team wordt onder andere gebouwd aan het instrumenteren van orthopedische operaties. Ook is er de nodige aandacht voor de steriliteit en de algmene organisatie in het operatiekwartier. De postoperatieve wondzorg komt eveneens aan bod.

Naar jaarlijkse gewoonte wordt een symposium georganiseerd, dit jaar onder het thema "la préparation et coopération en chirurgie orthopédique"